Buffetten
Lunches
Borrelhapjes

Catering van feestjes    en gelegenheden in het Gooi

Buffetten

Voorwaarden

Prijsopgave

Alle prijsopgaven die door Eet Smakelijk! worden gedaan (bijvoorbeeld in offertes) zijn inclusief  BTW. Voor eten & drinken geldt het BTW-tarief van 6%, voor huur van goederen, bezorgkosten en personeel geldt het 19%-tarief.
 

Betalingsvoorwaarden

Eet Smakelijk! vraagt een aanbetaling van 50%, te voldoen op het moment dat de klant zijn opdracht aan Eet Smakelijk! bevestigt. Het resterende bedrag dient betaald te worden binnen 8 dagen na levering.
 
Bezorgkosten
Binnen een straal van 10 km worden geen bezorgkosten gerekend.  Daarbuiten rekent Eet Smakelijk! bezorgkosten van € 0,45 per gereden kilometer.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van geplaatste en door Eet Smakelijk! bevestigde opdrachten is mogelijk zolang de betreffende opdracht nog niet in productie is genomen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Neem in geval van annulering direct telefonisch contact op met Eet Smakelijk!. Bevestig de annulering per brief of e-mail.
  • Bij annulering tot vijf werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van de bestelde producten worden er aan de klant geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zullen de door Eet Smakelijk! gemaakte kosten voor het uitvoeren van de betreffende opdracht bij de klant in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen factuurbedrag te betalen.
 

Eigendomsrechten

Alle geleverde materialen blijven te allen tijde volledig eigendom van Eet Smakelijk!.
Breuk en beschadigingen of vermissing van het gehuurde wordt tegen nieuwwaarde aan
de huurder doorberekend. Onder breuk verstaan wij ook barstjes en of stukjes
eraf van o.a. servicegoed. Huurder is verplicht elke schade of gebrek te melden.
 
Overmacht
Indien leveringen van producten en diensten door Eet Smakelijk! niet mogelijk blijkt te zijn (zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte, verkeersongeval, extreme weersinvloeden en onmacht van Eet Smakelijk!) ontslaat opdrachtgever haar van alle verplichtingen van het nakomen van leveringsplicht zonder dat er recht op schadevergoeding kan ontstaan. In geval van overmacht doet Eet Smakelijk! hiervan onmiddellijk melding aan opdrachtgever. De eventuele aanbetaling aan Eet Smakelijk! zal in dat geval terugbetaald worden.
 

Prijswijzigingen

Eet Smakelijk! is te allen tijde gemachtigd om prijzen van offertes, aanbiedingen, producten en diensten te wijzigen indien dit door ons noodzakelijk wordt geacht. Eet Smakelijk! zal in dit geval contact met de opdrachtgever opnemen.